Bursa de valori

O bursă de valori este un loc fizic sau virtual unde se tranzacționează instrumente financiare, cum ar fi acțiunile, obligațiunile, mărfurile și alte active financiare. La bursa de valori, întâlnirea dintre cerere și ofertă se face prin intermediul pieței. Acesta este locul unde cumpărătorii și vânzătorii se întâlnesc pentru a stabili prețul unui instrument financiar.… Continuă lectura Bursa de valori

Actiuni

Acțiunile sunt unități de valoare care reprezintă o proprietate parțială într-o companie sau societate. Deținătorii de acțiuni sunt cunoscuți sub numele de acționari și au dreptul la o parte din profiturile și activitatea companiei, inclusiv la dreptul de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și la o parte din activele companiei în cazul lichidării… Continuă lectura Actiuni

Dividende

Dividendele sunt sume de bani plătite de către companii acționarilor lor ca parte a profitului realizat de acestea. În mod obișnuit, dividendele reprezintă o distribuție a profiturilor companiei către acționari sub formă de plăți în numerar sau alte active. Dividendele sunt, de obicei, plătite în funcție de numărul de acțiuni deținute de un acționar, astfel… Continuă lectura Dividende