Actiuni

Acțiunile sunt unități de valoare care reprezintă o proprietate parțială într-o companie sau societate. Deținătorii de acțiuni sunt cunoscuți sub numele de acționari și au dreptul la o parte din profiturile și activitatea companiei, inclusiv la dreptul de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și la o parte din activele companiei în cazul lichidării acesteia.

Atunci când o companie decide să emită acțiuni, acestea pot fi vândute publicului prin intermediul unei oferte publice inițiale (IPO) sau pot fi achiziționate prin intermediul pieței secundare, cum ar fi bursele de valori. Prețul unei acțiuni este determinat de oferta și cererea pe piața respectivă, precum și de performanța companiei respective.

Acționarii pot să își vândă acțiunile oricând doresc și pot obține profituri din creșterea prețului acțiunilor sau din dividendele plătite de companie. În general, acțiunile sunt considerate a fi instrumente financiare riscante, deoarece prețurile pot fluctua semnificativ în funcție de diferiți factori, cum ar fi performanța companiei, situația economică și politică, modificările reglementărilor sau condițiile generale de piață.

În ciuda riscurilor, acțiunile pot fi utilizate ca o parte importantă a unui portofoliu diversificat de investiții și pot oferi potențialul pentru randamente mari pe termen lung, în special pentru investitorii care sunt dispuși să-și asume riscuri mai mari.